Влијанието на сложувалките врз развојот на децата

Влијанието на сложувалките врз развојот на децата

Голем дел од децата сакаат да редат сложувалки. Затоа искористете го нивниот интерес за сложувлки. И со тоа поттикнете го нивниот развој.

 

Сложувалките се добри за развојот на детскиот мозок, затоа што го подобруваат:

🧩Логичкото мислење;

🧩Ја подобруваат концентрацијата;

🧩Визуелната перцепцијa;

🧩Ја подобруваат око-рака координацијата;

🧩Помагаат во развој на говорот;

🧩Му помагаат на детето да ја развие способноста за решавање на одреден проблем.