Како играта влијае врз развојот на децата од 3 годишна возраст

Како играта влијае врз развојот на децата од 3 годишна возраст

Играта е значаен дел од развој на децата, таа влијае на различни сегменти и тоа на:

 

 

🧩Развојот на комуникацијата.

🧩Социо-емоционалниот развој.

🧩Вежбањето на моториката.

🧩Развојот на креативноста и имагинацијата.

🧩Поттикнувањето на самостојноста.

🧩Се подобрува концентрацијата и вниманието.

🧩И покрај другото детето е среќно.