Влијанието на играта врз развојот на децата

Влијанието на играта врз развојот на децата

Играта е значаен дел од развој на децата, таа влијае на:

💡Развојот на комуникацијата;

💡Социо-емоционалниот развој;

💡Вежбањето на моториката;

💡Развојот на креативноста и имагинацијата;

💡Поттикнувањето на самостојноста;

💡Се подобрува концентрацијата и вниманието;

💡И покрај другото детето е среќно.